15/08/1629, 5

15/08/1629, 5

5 De gecommitteerden van de Gedeputeerden Staten van Utrecht verklaren met de welstand van deze landen voor ogen, van oordeel te zijn dat Naarden met een garnizoen bezet zou moeten worden. Daarvoor zouden enkele compagnie├źn aan het garnizoen te Amsterdam onttrokken moeten worden, zijnde de dichtstbijzijnde stad en buiten gevaar. Ook zou Wijk bij Duurstede bezet moeten worden door troepen vlakbij gelegen aan de Lek, vallend onder de commissie van graaf Ernst Casimir van Nassau. Wanneer de voorgestelde bezetting wordt afgewezen, zou deze moeten worden opgeschort totdat hierover met Z.Exc. gesproken is.