15/08/1629, 10

15/08/1629, 10

10 Brederode maakt HHM de inhoud van een brief bekend die Z.Exc. gisteren heeft geschreven vanuit het leger voor 's- Hertogenbosch en van twee patenten met het verzoek tien of tenminste vijf compagnieën naar de Hemertse Waard te zenden.
HHM zullen Z.Exc. berichten dat ze het sturen van deze compagnieën in verband met de overgang van de stad Amersfoort opschorten totdat Meerman en Strick hun last aan Z.Exc. bekendgemaakt zullen hebben en HHM daarover hebben gerapporteerd. Het wordt ten zeerste nodig geacht om vanuit Utrecht een wakend oog te laten gaan over alle omringende plaatsen en ook om met het achterhouden van de genoemde compagnieën verdere consternatie te Utrecht te voorkomen.