16/08/1629, 8

16/08/1629, 8

8 De gearriveerde Rantwyck en Baersdorp, gedeputeerden te Arnhem, dringen erop aan uit het garnizoen in deze stad twee of drie compagnieën te lichten ter bezetting van de Betuwe vanaf Wijk bij Duurstede tot aan de Vaartse Rijn. Daartegen wordt ingebracht dat gisteren uit deze stad twee compagnieën naar Wijk bij Duurstede en twee compagnieën naar Naarden zijn vertrokken en nog eens driehonderd man ter bezetting van de posten langs de Vecht. Vanavond zullen ter versterking daarvan nog zes- à zevenhonderd man worden gestuurd. De verwarring onder de burgers in deze stad is echter zo groot dat men ze nauwelijks onder gezag kan houden.
Het verzoek van de gedeputeerden wordt afgewezen. Stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau en de gedeputeerden van HHM te Arnhem worden gemaand indien mogelijk wat volk naar de Betuwe tussen Wijk bij Duurstede en de Vaartse Rijn te sturen, om de passage aldaar niet in gevaar te laten komen. Ook zal worden geschreven aan kolonel Hauterives die met veertien compagnieën in de Betuwe nabij Wijk bij Duurstede is gelegerd, om nauwlettend op de passage over de Lek tussen Wijk bij Duurstede en Vreeswijk toe te zien.