16/08/1629, 11

16/08/1629, 11

11 HHM hebben het bericht ontvangen dat de vijand twee turfponten op de IJssel heeft bemachtigd. Te vrezen valt dat de vijand hiermee iets wil ondernemen. Bovendien zou Montecuculi pogen de Vecht te passeren.
HHM verzoeken Willem van Warmont, oud-burgemeester van Leiden, er bij de Admiraliteit te Amsterdam op aan te dringen enkele schepen naar de IJssel te sturen om de turfponten te vernietigen. Ook dienen zij bij de magistraten aldaar te bevorderen in allerijl zestien fregatten in gereedheid te laten brengen ter beveiliging van de Vecht.