16/08/1629, 31

16/08/1629, 31

31 De steden aan en nabij de IJssel en op de Veluwe hebben herhaaldelijk aangedrongen van voldoende garnizoenen te worden voorzien en spreken hun angst uit voor de vijand.
HHM zullen stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau alsmede de gedeputeerden te Arnhem verzoeken een nauwkeurige lijst op te stellen van in de IJsselsteden en in de Betuwe gelegen garnizoenen, opdat hun beide klachten kunnen worden verholpen.