16/08/1629, 7

16/08/1629, 7

7 Ontvangen is een brief van Z.Exc., geschreven vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch op 14 aug. met een antwoord op de brief van HHM van 11 aug. betreffende het garnizoen te Utrecht, alsmede het garnizoen te Zutphen.
Er wordt geen resolutie genomen.