17/08/1629, 25

17/08/1629, 25

25 Ontvangen is een brief van het stadsbestuur van Harderwijk d.d. Harderwijk 6 aug. o.s.
Er wordt geen resolutie genomen.