18/08/1629, 1

18/08/1629, 1

1 Ontvangen is een brief van commandant Duyck d.d. Wijk bij Duurstede 7/17 aug., met daarnaast een lijst van benodigdheden ter verdediging van die stad.
HHM zullen deze lijst aan de RvS ter hand stellen, om hierop naar behoren te beschikken.