18/08/1629, 11

18/08/1629, 11

11 Ontvangen is een brief van kolonel Morgan d.d. Naarden 17 aug. en daarnaast de originele aan hem gerichte brief van het stadsbestuur van Harderwijk, alsmede een kopie van de brief van graaf Hendrik van den Bergh aan die van Harderwijk.
Er wordt geen resolutie genomen.