18/08/1629, 17

18/08/1629, 17

17 HHM lezen het verzoek van Symon Groffils, afkomstig uit de landen van Luxemburg, die te Geertruidenberg gevangenzit. Zijn verzoek wordt ondersteund door een brief van Z.Exc. d.d. 17 aug., om te worden inbegrepen bij de uitwisseling van gevangenen waartoe op 16 juni 1629 is besloten en waarin hij met name wordt genoemd.
HHM zullen commandant Steven Coop schrijven de gevangene meteen na ontvangst van de brief vrij te laten.