18/08/1629, 30

18/08/1629, 30

30 1 Ontvangen is een brief van Z.Exc. geschreven vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 16 augustus. Hij schrijft dat de voltooiing, bemanning en bewaking van het nieuwe retranchement vanaf de Vaartse Rijn tot aan de Hinderdam zo goed mogelijk en met de minste problemen moet worden afgemaakt en in gebruik genomen. Voorgesteld wordt Brederode, Hauthain en kolonel Morgan eenmaal samen te laten komen en aan elk van hen een van de districten van het genoemde retranchement toe te wijzen. Hauthain wordt het opzicht over het gedeelte vanaf Wijk bij Duurstede voorbij de Vaartse Rijn tot aan Utrecht toegewezen, Brederode behalve het commando over Utrecht, ook een gedeelte van het retranchement richting Hinderdam en kolonel Morgan de rest tot aan de Hinderdam, met uitzondering van de stad Naarden. Ook krijgt elk van hen een compagnie waarmee zij hun districten kunnen verdedigen.
Dit wordt in aanwezigheid van de RvS , Brederode en Hauthain besproken, waarna HHM besluiten dat de RvS enkele personen uit zijn vergadering moet committeren om de situatie van Wijk bij Duurstede tot voorbij de Vaartse Rijn in ogenschouw te nemen. Ze machtigen de RvS om zonder enige ruggespraak de grienden en rijswaarden aan weerszijden van de Lek (die de vijand bij een doorbraak beschutting zouden bieden en de verdediging daartegen zouden bemoeilijken) te kappen. De RvS moet ook enkele personen uit zijn midden committeren om het nieuwe retranchement te visiteren strekkend vanaf de Vaartse Rijn tot aan de Hinderdam. Indien dat lager wordt bevonden dan zeven á acht voet hoog en aan de kruin zes voet breed en het niet direct aan het water ligt, dan mogen de gecommitteerden zonder enige ruggespraak het retranchement aanbesteden en al het geboomte en andere obstakels doen ruimen. Daarna zal over de bezetting van de kwartieren en het aantal compagnieën worden besloten.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54.