19/08/1629, 10

19/08/1629, 10

10 Ontvangen is een brief met berichten van sergeant-majoor De Hallardt, commandant te Wijk bij Duurstede d.d. aldaar 19 augustus. 1
Er wordt geen resolutie genomen.

1 De onderkant van folio 543 met de datum in S.G. 54 is half afgesneden. Deze tekst is daarom ontleend aan S.G. 3188.