20/08/1629, 12

20/08/1629, 12

12 Ter vergadering compareert secretaris Huijgens. Deze verzoekt HHM met het oog op de zwakke vertegenwoordiging van de RvS enkele personen uit de vergadering van HHM te committeren om samen met de RvS de uitvoering ter hand te nemen van de resoluties van HHM betreffende het inspecteren en aanbesteden van de werken, het vrij maken van de rijswaarden, het kappen van bomen, het openen van sluizen, het doorsteken van kaden, wegen en dijken en het vernietigen van bruggen en huizen.
HHM committeren Warmont, Jacob Symesz. 1en Van der Haer. Volgens de verdeling van de RvS hebben Warmont en Simesz. hun kwartier tot de Hinderdam, en Van der Haer van Vianen tot Wijk bij Duurstede.

1 Gezien de voorgaande en vervolgresoluties moet dit Seger Simonsz. van Berchout zijn.