20/08/1629, 18

20/08/1629, 18

18 HHM bestuderen het opgeschorte punt van het binnenbrengen van het koren op het platteland alsmede het vernietigen van hetgeen men niet in veiligheid kan brengen. De gedeputeerden van Utrecht geven ter overweging een aantal herenhuizen met tien of twaalf soldaten te bezetten, en de wachten op te dragen behulpzaam te zijn bij de invoer van het graan.
HHM oordelen dat de bezetting veel problemen zou opleveren en men met de wachten de boeren niet zou kunnen beschermen. Daarom besluiten HHM dat de boeren in het Oversticht binnen 24 uur al hun graan naar de versterkte steden en plaatsen moeten brengen. Ritmeester Chesi zal uitrijden om de boeren bij het binnenhalen van hun koren zoveel mogelijk te beschermen. Na het verstrijken van die tijd zullen HHM Brederode gelasten maatregelen te nemen om de rest van het koren te vernietigen. Daarnaast zullen HHM schrijven aan de commandanten te Harderwijk, Elburg, Wageningen, Rhenen, Naarden en Wijk bij Duurstede om het koren nabij hun steden te velde of in de schuren, binnen hun versterkte steden of plaatsen te halen. Het koren dat in vijandelijke handen zou kunnen vallen, dienen zij te verbranden.