21/08/1629, 5

21/08/1629, 5

5 Gehoord wordt het rapport van Oetges, die de Hinderdam en de nabijgelegen wateren en wegen heeft geïnspecteerd.
Oetges zal worden toegevoegd aan de commissie van de RvS die HHM eerder hebben ingesteld. Zij gelasten en machtigen de raad en Oetges alle kaden, dijken, dammen en wegen gelegen aan de oostzijde van de Vecht tussen Muiden en Utrecht en met name die van de Horstermeer door te steken en snijden, indien nodig met inschakeling van de sterke hand. Zij dienen overal bekend te maken dat eenieder die deze werkzaamheden tracht te verhinderen, dadelijk en zonder enige vorm van proces zal worden opgehangen.