21/08/1629, 16

21/08/1629, 16

16 Eck toont HHM een memorie over de bezetting van de wachtposten op de Nedermaas, van Bokhoven stroomafwaarts tot in de Merwede zuidelijk van Gorinchem.
Er wordt geen resolutie genomen.