21/08/1629, 17

21/08/1629, 17

17 Ontvangen is een brief van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 's-Gravenhage 20 aug., met daarnaast een lijst met de provisie die door de RvS naar Zutphen is gezonden.
Er wordt geen resolutie genomen.