21/08/1629, 22

21/08/1629, 22

22 Ontvangen is een brief van commies Thomas van der Honaert d.d. Dordrecht 19 augustus. De drie halve kanonnen met affuiten die door hem in opdracht van de RvS naar Zutphen zijn gezonden, zijn niet verder gekomen dan Kampen.
Er wordt geen resolutie genomen.