22/08/1629, 1

22/08/1629, 1

1 HHM lezen het verzoek om een vrijgeleide van Geerloff Netterhorst, dat wordt ondersteund door een brief van de Staten van Holland d.d. 18 aug., om in de haven van Oostende onbelemmerd de oorlogsschepen van deze landen te kunnen passeren. Het schip van de suppliant was, nadat het door storm was vastgelopen op een zandbank nabij Vlissingen, vlotgetrokken door die van Oostende.
HHM zullen hierover het advies van de Admiraliteit in Zeeland inwinnen.