22/08/1629, 8

22/08/1629, 8

8 Brederode deelt ter vergadering mee dat Z.Exc. hem eerder had geschreven dat zodra de compagnieën burgers uit Delft en 's- Gravenhage hier te Utrecht zouden aankomen, hij de compagnieën van kapitein Cassiopijn en die van kapitein Ter Mullen naar Gorinchem zou sturen. Nu de twee compagnieën burgers waren aangekomen verzoekt Brederode om het oordeel van HHM.
Brederode moet de compagnie van Cassiopijn op patent van Z.Exc. naar Gorinchem laten vertrekken en Z.Exc. bekendmaken dat de compagnie van kapitein Ter Mullen hier niet is gekomen met de redenen daarvan. Daarnaast zal hij Z.Exc. in overweging geven de compagnie weer terug te sturen om hieruit een nieuwe compagnie te formeren.