22/08/1629, 13

22/08/1629, 13

13 In aanwezigheid van de RvS wordt de last bestudeerd die gisteren door HHM aan de RvS en Oetges is gegeven met betrekking tot het doorsteken van de dijken, kaden en dammen en met name de opening van het Horstermeer.
Na overleg en met advies van de RvS besluiten HHM vast te houden aan hun resolutie.