23/08/1629, 1

23/08/1629, 1

1 Meerman, uit Holland teruggekeerd, rapporteert ter vergadering van HHM dat de Staten van Holland er ter voorkoming van moeilijkheden voor het land mee akkoord gaan om in plaats van elke derde burger en boer uit te zenden, een maand of met instemming van HHM langer, vijfduizend weerbare mannen te lichten op dezelfde soldij als de schutters (10 st. daags). Voorwaarde is dat de andere provincies elk naar rato van hun quote hetzelfde zullen doen. Indien ze op dat punt in gebreke blijven (wat overigens niet te verwachten is) dienen ze het equivalent daarvan in baar geld op te brengen ten profijte van de Generaliteit.
De gedeputeerden van de provincies stemmen er conform de wensen van hun principalen mee in deze soldaten in compagnie├źn in te delen, waarover de provincies, leden en steden moedige en besluitvaardige personen moeten aanstellen als kapiteins en officieren. Deze zullen op gelijke wijze worden beloond als de kapiteins en officieren van de waardgelders. De compagnie├źn zullen bewapend worden, de ene helft met musketten en morlioens, de andere helft met pieken en rustingen met toebehoren conform het gebruik van het land. Om ervoor te zorgen dat er geen gebrek is aan wapens voor de te lichten soldaten, wordt de RvS gemachtigd de Gecommitteerde Raden van Holland te verzoeken deze zo spoedig mogelijk te doen inkopen.