23/08/1629, 10

23/08/1629, 10

10 Ontvangen is een missive van Reinier Golstein, commandant te Harderwijk. De magistraat aldaar verontschuldigt zich voor de betaling van geld voor de reparatie van de forticatiewerken. Golstein verzoekt ten eerste om toezending van wat geld, ten tweede laat hij weten dat hij een memorie heeft ingediend om de magistraat van deze stad hem de sleutels te laten overhandigen en hem het [wacht]woord te geven.
Een beslissing wordt opgeschort.