23/08/1629, 14

23/08/1629, 14

14 Gehoord wordt het rapport van Oetges, Seger Symonsz. en Walta over wat hun is overkomen tijdens het uitvoeren van hun commissie inzake het doorsteken van de dammen, dijken en kaden en met name de Horstermeer. Tevens brengen zij hun overwegingen naar voren over hun commissie.
HHM zullen de RvS nogmaals machtigen om zonder Oetges dezelfde commissie te effectueren.