23/08/1629, 17

23/08/1629, 17

17 Kapitein Adriaen Duyck schrijft d.d. Wijk bij Duurstede 22 aug. dat hoewel sergeant-majoor Hallardt op akte van Z.Exc. aldaar commandeert, HHM zowel aan hem als aan Hallardt hebben geschreven. Hij verzoekt HHM om uitsluitsel.
HHM zullen Duijck terugschrijven dat ze willen dat Hallardt commandant blijft. De reden dat ze hem hebben geschreven is dat HHM bij hun aankomst alhier niet wisten dat Z.Exc. al eerder aan Hallardt akte had verleend om aldaar te commanderen.