23/08/1629, 21

23/08/1629, 21

21 Ontvangen is een brief met verschillende bijlagen van de gedeputeerden van HHM te Arnhem d.d. 22 aug., en de lijst van gevangen officieren te Wezel. In de brief staat dat de pastoor van ...1 de vijand heeft aangemoedigd de IJssel te passeren, alsmede dat de geestelijkheid te Emmerik [Emmerich] en Rees druk correpondeert met de vijand. De gedeputeerden geven HHM in overweging het handelen van de pastoor te onderzoeken en de geestelijkheid de genoemde steden uit te zetten.
HHM nemen dit in overweging.

1 Een plaatsnaam ontbreekt.