24/08/1629, 3

24/08/1629, 3

3 President Vosbergen alsmede de gedeputeerden van de provincie Holland, verzoeken de RvS dringend om conform de eerdere machtiging van HHM, nadat alle werkzaamheden zijn neergelegd, in allerijl en zonder enige ruggespraak, het retranchement vanaf de Vaartse Rijn tot aan de Hinderdam aan te besteden en te laten maken op de voet die Z.Exc. eerder heeft voorgeschreven. Ook moeten alle wegen, kaden, dijken en dammen vanaf Muiden tot aan Utrecht, worden doorgestoken. Tevens moeten alle houten bruggen over de Vecht worden afgebroken, alle grienden vanaf de Vaartste Rijn tot aan Wijk bij Duurstede aan weerszijden van de Lek worden gekapt en van begroeiing ontdaan. Verder wordt de RvS nadrukkelijk verzocht informatie in te winnen over de personen die de timmerman hebben tegengewerkt, die op last van HHM de brug bij het huis van de heer van der Horst af moest breken. De RvS dient deze gerechtelijk te doen straffen.