25/08/1629, 16

25/08/1629, 16

16 1 Naar aanleiding van het rapport van Buttercooper op 22 aug. en de twee patenten die door hem en Hertevelt, gecommitteerden van HHM, aan graaf Ernst Casimir van Nassau in een gesloten brief aan de magistraat en de commandant te Zwolle zijn overgebracht om van twee Zwolse compagnie├źn soldaten er een te Muiden en de ander te Vreeland te leggen, brengt Tercuijlen onder de aandacht (toen mondeling en nu schriftelijk) dat HHM zelf op grond van de lijst die enkele dagen geleden door de graaf is gestuurd hebben kunnen constateren hoe weinig compagnie├źn er in Zwolle zijn. Daarmee moeten niet alleen het retranchement met de vier schansen aldaar, maar hoofdzakelijk ook de IJsseldijk van Zwolle tot Kampen en de dijk van het Zwarte Water van Zwolle tot Hasselt (een afstand van ongeveer zes uur) bezet worden om de overkomst van de vijand over de IJssel en het Zwarte Water te beletten. Dit is niet alleen ter behoud van de stad Zwolle, maar ook van de steden Kampen, Hasselt en de forten Zwartsluis, Blokzijl en Kuinre, alsmede Friesland en Groningen, het Noorderkwartier met Amsterdam en de strategisch gelegen Zuiderzee, indien Friesland en Groningen van de Generaliteit over land geheel gesepareerd zouden zijn. De magistraat van Zwolle heeft het dreigende onheil voor de stad Hattem (die anders verloren zou zijn gegaan) opgemerkt en uit haar garnizoenen (niet toereikend voor de genoemde grote bezetting) rond de vijfhonderd soldaten met munitie gezonden. De stad Zwolle kan door de genoemde grote bezetting weinig of geen soldaten opnemen. Om deze en andere gewichtige redenen wordt er door Tercuijlen opnieuw bij HHM op aangedrongen de patenten achter te houden. Dit zou bij graaf Ernst schriftelijk moeten worden verontschuldigd. HHM zullen het grote belang van deze zaak en de bescherming en bezetting van de Overijsselse steden in acht moeten nemen, opdat door verzuim hiervan de Generaliteit niet een onvoorziene en onherstelbare slag wordt toegebracht. Daarvan wil de provincie Overijssel verschoond blijven.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54.