25/08/1629, 17

25/08/1629, 17

17 Gerestein deelt HHM mee dat zijn pachters in verband met de invasie van de vijand op de Veluwe genoodzaakt zijn geweest het huis met tuin te Gerestein, de huizen in het dorp Woudenberg, boerderijen in het rechtsgebied van Woudenberg en Renswoude, de molen van Woudenberg en die van Hambroek met de aangrenzende huizen die hem rechtens toekomen, te verlaten en leeg achter te laten. Gerestein verzoekt HHM overste Erentruiter die te Amersfoort het commando voert te gelasten zijn volk mee te delen de genoemde goederen niet te beschadigen. Ten tweede verzoekt hij toestemming om zijn veldgewassen naar Gerestein en de boerderijen aldaar te mogen vervoeren om te worden gedorst.
Op het eerste punt besluiten HHM voor Gerestein een akte te depĂȘcheren om alle gouverneurs, commandanten en andere officieren met enig bevel, en met name overste Erentruiter te gelasten de genoemde goederen niet te beschadigen, maar deze naar vermogen in voorkomende gevallen zoveel mogelijk te beschermen. Tegen het tweede punt wordt bezwaar gemaakt. Gerestein moet zijn veldgewassen samen met die van andere ingezetenen in Overijssel in de versterkte steden of plaatsen brengen conform de uitgevaardigde orders.