25/08/1629, 18

25/08/1629, 18

18 Ter vergadering compareert Maurice de Allart, commandant te Wijk bij Duurstede. Hij verzoekt HHM om een nadere verklaring over zijn commando. Hij had bemerkt dat HHM aan sergeant-majoor Duyck als commandant hadden geschreven. Ten tweede verzoekt hij om wat geld ter betaling van reeds uitgevoerde en nog te verrichten fortificatiewerkzaamheden.
Op het eerste punt hebben HHM al maatregelen getroffen. Voor het tweede punt moet hij zich richten tot de RvS.