25/08/1629, 26

25/08/1629, 26

26 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van HHM te Arnhem d.d. 14/24 aug., met het verzoek aan HHM om wanneer een groot gebied bezet wordt door kolonel Haulterive en de compagnieën zwak zijn, Haultein opdracht te geven tot bezetting van het gebied tussen Vianen en Culemborg, en hem met dat doel vier of vijf compagnieën van Utrecht bij te voegen.
HHM zullen Haultein schrijven bij ontvangst van deze brief voor enkele dagen tweehonderd koppen uit te zenden om de belangrijkste passages tussen Vianen en Culemborg te bezetten. Ter vervanging van de genoemde tweehonderd koppen zullen HHM hem deze nacht of morgen tweehonderd vuurroers en daarbovenop nog een compagnie gewapende mannen sturen. Hij zal de tweehonderd vuurroers voor het door hem uit te zenden volk morgen of overmorgen mogen verwisselen en deze met de genoemde compagnie gewapende mannen naar de Betuwe sturen.