26/08/1629, 4

26/08/1629, 4

4 Ontvangen is een brief van Hautein d.d. Vreeswijk verleden nacht. Hij heeft in opdracht van HHM tweehonderd man naar Culemborg laten marcheren.
Er wordt geen resolutie genomen.