27/08/1629, 1

27/08/1629, 1

1 Brederode deelt de inhoud mee van een brief d.d. 25 aug. van Erentruiter, commandant te Amersfoort. Deze heeft aldaar tussen de stadsgracht en de wallen genoeg aarde aangetroffen om daarvan een fausse-braye te kunnen laten maken. Daarnaast hebben de gedeputeerden van Utrecht HHM de inhoud van een brief van Hautein meegedeeld, d.d. Vreeswijk 24 augustus. Deze schrijft dat Van der Worcken en Van der Lingen opnieuw geld nodig hebben om de werklieden te betalen. Ook wordt het rekest gelezen van Maurits de Halard, commandant te Wijk bij Duurstede, om te worden betaald voor de werken die aldaar zijn aangelegd en om de opdracht te krijgen meer fortificatiewerken te doen maken ter versterking van de genoemde stad.
De RvS zal worden gemachtigd om de Staten van Utrecht te manen zich eraan te houden om bij provisie het geld voor te schieten dat nodig is voor het maken en voltooien van de fortificatiewerken te Amersfoort, alsmede het retranchement vanaf de Vaartse Rijn tot aan Utrecht, alsmede de werken die te Wijk bij Duurstede gemaakt zijn en nog gemaakt zullen worden tot behoud van die stad. Er moet op worden gelet tot wiens last de werken komen.