27/08/1629, 20

27/08/1629, 20

20 Z.Exc. schrijft vandaag verder nog dat wanneer de keizerlijke troepen zich in het vijandelijke leger mochten begeven aan de IJsselkant, het retranchement van de Grebbe naar Amersfoort en verder naar de Zuiderzee snel maar behoorlijk zou moeten worden gemaakt. Maar teneinde deze werken met het meeste voordeel en naar de vereisten te maken, verzoekt Z.Exc. HHM om kapitein Jan van den Bosch zodra hij te Utrecht aankomt, te bevelen zich bij het leger te vervoegen met iemand van de provincie die met de situatie ter plaatse bekend is. Daarnaast acht Z.Exc. het hoognodig het retranchement van de Vaartse Rijn tot Utrecht en vandaar tot aan de Hinderdam te voltooien in de vorm die aan de RvS schriftelijk is meegedeeld. Z.Exc. acht het ten derde nodig om vier of vijf ijzeren gotelingen naar Amersfoort te sturen.
Het eerste punt wordt in beraad gehouden. Op het tweede punt verzoeken HHM de RvS nogmaals met de aanbesteding van het retranchement door te gaan en de Staten van Utrecht conform de vorige resolutie te manen bij provisie het geld voor te schieten dat nodig is om het retranchement te maken en te voltooien. Op het derde punt wordt de RvS verzocht ervoor te zorgen dat er vijf of zes gotelingen met toebehoren naar Amersfoort gebracht worden.