28/08/1629, 2

28/08/1629, 2

2 Ontvangen is een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 12 augustus. Hij schrijft onder andere dat de koning van Denemarken heeft besloten HHM aanstaande week vijftienhonderd oude Duitse soldaten van het regiment van overste Slamerdorff toe te zenden.
HHM zullen een kopie van deze brief aan Z.Exc. in het leger voor 's- Hertogenbosch zenden. Ook zal commissaris Snouck te Enkhuizen worden opgedragen de vijftienhonderd man bij aankomst te monsteren en vandaar door te sturen, om vervolgens van hieruit doorgezonden te worden naar het leger.