28/08/1629, 5

28/08/1629, 5

5 Culemborg heeft HHM in zijn afwezigheid de inhoud van een gisteren geschreven brief van kolonel Hauterives aan Z.Exc. bekend doen maken. In opdracht van graaf Ernst Casimir van Nassau heeft hij de compagnieën infanterie en cavalerie verder laten marcheren. De compagnie van kapitein Ter Meullen heeft hij in het graafschap Culemborg achtergelaten. Hauterives verzoekt de graaf van Culemborg HHM daarvan in kennis te stellen, zodat deze maatregelen kunnen treffen. Alhoewel HHM oordelen dat er goede redenen zijn om de genoemde compagnie met die onder het commando van kolonel Hauterives verder te laten trekken, hebben ze echter besloten hierover eerst het advies van graaf Ernst en de gedeputeerden van HHM te Arnhem in te winnen.