29/08/1629, 7

29/08/1629, 7

7 Aangezien de vijand de veroverde schans tegenover Wijhe nu heeft verlaten, besluiten HHM te zullen schrijven aan kapitein Brant, momenteel commandant te Deventer, om de schans te bezetten met krijgsvolk, deze te voorzien van een goed officier en het benodigde uit het magazijn aldaar te halen.