29/08/1629, 8

29/08/1629, 8

8 Ter vergadering wordt bekendgemaakt dat de rijswaarden tussen Wijk bij Duurstede en Arnhem aan weerszijden van de Lek niet afdoende zijn gekapt, waardoor de vijand ruim gelegenheid wordt geboden in de Betuwe door te breken.
HHM machtigen de RvS de rijswaarden zonder ruggespraak te doen kappen, zoals eerder de rijswaarden aan weerszijden van de Lek tussen Vreeswijk en Wijk bij Duurstede. Dit zal aan het Hof van Gelderland bekend worden gemaakt. Rensen en Lochteren verklaren hiermee niet te kunnen instemmen. Zij moeten dit eerst met hun principalen bespreken.