29/08/1629, 13

29/08/1629, 13

13 Adriaen Jansz. Bosch uit Wijk wordt benoemd tot commies ter recherche te Wezel. Zijn akte van commissie zal worden achtergehouden totdat op de andere ambten en ambtenaren is besloten die als gevolg van de overgang van Wezel vacant zijn geworden.