29/08/1629, 31

29/08/1629, 31

31 De gecommitteerde raden van de Admiraliteit in Zeeland antwoorden d.d. Middelburg 2...1 aug. op de brief van HHM van 22 aug. er geen probleem in te zien Geerloff Nettelhorst een vrijgeleide te verlenen om zijn schip langs de oorlogsschepen van deze landen te laten varen. Dit schip was door storm afgedreven en op een zandbank nabij Vlissingen terechtgekomen. Die van Oostende hadden het schip daar vanaf gehaald en naar hun haven gebracht.
Hiermee wordt ingestemd. HHM besluiten voor het schip een vrijgeleide te depĂȘcheren.

1 Het laatste cijfer van de datum is onleesbaar.