30/08/1629, 1

30/08/1629, 1

1 De vijand heeft zich vanuit het Oversticht tot de IJssel teruggetrokken, waardoor de voorziene overkomst van de vijand en een doorbraak over de Vecht niet langer hoeft te worden gevreesd.
Na overleg en met advies van de RvS besluiten HHM met het oog op de financiƫn de bewapende sloepen of schuiten die door de VOC op kosten van het land zijn bewapend ter beveiliging van de Vecht, af te danken. HHM zullen aan de VOC ter Kamer Amsterdam schrijven de sloepen terug te roepen en deze te betalen. De wapens en andere benodigdheden die dienden ter equipage en bewapening van de sloepen zullen tezamen op een geschikte plaats moeten worden bewaard. Indien dergelijke sloepen weer nodig zijn, kunnen deze in allerijl gereed gemaakt worden.