30/08/1629, 7

30/08/1629, 7

7 Op het herhaalde verzoek en de aanmaning van Guzzoni, ambassadeur van Venetië, besluiten HHM te schrijven aan agent Brederode (residerend te Bazel) om naar bevind van zaken aldaar met de resident van Venetië bij de Zwitserse kantons tot overeenstemming te komen. Hij dient deze aan te moedigen hun vrijheid en rechten tegenover het Oostenrijkse huis te verdedigen en de wapens op te nemen. Hij moet verklaren dat HHM de koning van Spanje in deze Nederlanden zoveel werk willen bezorgen dat hij de keizer niet zal kunnen assisteren, maar van deze zelf juist grote steun nodig heeft. Overigens mag Brederode het land nergens in betrekken. Verder wordt de ambassadeur toegestaan om zonder betaling van de rechten van het land uit het schip Sinte Maerten waarop Maerten Gerridtsz. schipper is, zes kisten met onroerende goederen te lossen die hem uit Venetië zijn toegestuurd.