31/08/1629, 6

31/08/1629, 6

6 Hendrick Spegman, koopman te Stralsund, verzoekt om betaling van een wisselbrief van 2.000 rijksdaalder, getrokken door commissaris Cracou in januari en vervallen in mei.
HHM machtigen de RvS de betaling te regelen.