31/08/1629, 9

31/08/1629, 9

9 Hendrick ten Velde, koopman te Amsterdam, vraagt of een schip dat de kanselier van Noorwegen toebehoort en door storm en onweer in Oostende terecht is gekomen, weer mag vertrekken zonder dat de oorlogsschepen van deze landen het schade toebrengen.
Dit verzoek gaat voor advies naar de Admiraliteit in Zeeland .