01/09/1629, 16

01/09/1629, 16

16 Ontvangen is een brief met een bijlage met berichten van de gedeputeerden van HHM te Arnhem d.d. 21/31 augustus. De brief houdt in dat iemand uit Holland genaamd Verlaen met zijn paarden en bagage is overvallen. Hij was sergeant-majoor van een keizerlijk regiment, maar hij heeft zijn dienst verlaten omdat hij niet tegen zijn vaderland wilde dienen. Hij had aldaar begrepen dat hij bij een overkomst zonder tenietdoening van goede prijs zou zijn.
HHM zullen de gedeputeerden laten weten dat deze staat de neutraliteit met de keizer niet heeft willen breken. Zij moeten in dit geval dus voorzichtig te werk gaan.