04/09/1629, 18

04/09/1629, 18

18 Ter vergadering wordt de klacht van de stad Amersfoort naar voren gebracht dat de uitlegger op de Eem de toevoer van levensmiddelen naar deze stad belet.
HHM zullen aan de Admiraliteit te Amsterdam en in het Noorderkwartier schrijven dat ze alleen levensmiddelen naar Amersfoort, Harderwijk of Elburg mogen laten gaan op binnenlandse paspoorten en onder borgstelling, binnen drie weken te voldoen.