04/09/1629, 21

04/09/1629, 21

21 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 3 sept. over de brief van de magistraat van de stad Deventer aan HHM d.d. 18 augustus. Daarin wordt gevraagd om uitbreiding van het garnizoen en geld ter betaling van hun werken.
HHM zullen Z.Exc. niet alleen schrijven om meer volk voor Deventer, maar ook voor Zutphen. Wat betreft het geld zal de magistraat van Deventer ten antwoord worden gegeven het geld zelf voor te schieten, totdat is vastgesteld tot wiens last de betaling moet komen.