05/09/1629, 1

05/09/1629, 1

1 HHM committeren thesaurier-generaal Van Goch een reis te maken naar Z.Exc. in het leger voor 's- Hertogenbosch en met hem te overleggen over een aanslag op de bruggen van de vijand over de IJssel. Hij zal de overwegingen van Z.Exc. rapporteren aan HHM.