05/09/1629, 6

05/09/1629, 6

6 De gedeputeerden van Utrecht worden nogmaals gesommeerd zich nader te verklaren op het maken van de fortificatiewerken voor Utrecht, het retranchement tussen de Vaartse Rijn en de Hinderdam en het werk aan de Grebbe. De gedeputeerden verklaren gisteren uit de adviezen van de leden van deze vergadering te hebben afgeleid dat zij zich van het eerdere voorstel van 25 aug. o.s. distantieerden. Op last van hun principalen vragen zij HHM het eerste of het laatste voorstel te accepteren.
HHM verklaren beide voorstellen onacceptabel voor deze staat. Het lijkt erop dat de Staten van Utrecht totaal niet willen letten op hun eigen defensie zoals dat goede bondgenoten betaamt. HHM verklaren zich niet verantwoordelijk te voelen voor het onheil voor deze staat in het algemeen en de provincie Utrecht in het bijzonder dat uit deze nalatigheid zal voortvloeien. HHM verzoeken Warmont, Bruninx en Clant om naar Z.Exc. in het leger te reizen om hem van de onwilligheid van de heren van Utrecht op de hoogte te stellen.
Daarop verklaren de gedeputeerden van Utrecht mondeling en schriftelijk dat de Staten-Generaal hun provincie die door de omstandigheden grensgebied is geworden, had behoren te behandelen als een fortificatie van de Unie, naar het voorbeeld van de provincies Gelderland en Overijssel. Ze protesteren tegen deze benadeling van de provincie Utrecht en tegen de krenking door de Staten van Holland . Ze bespeuren dat door deze twisten de fortificatiewerken worden getraineerd en de verdediging van deze landen wordt verwaarloosd. Desondanks zijn zij in het algemene belang bereid het uiterste te doen. Ze verklaren daarom, ongeacht de moeilijke staat waarin hun provincie momenteel verkeert door de vijandelijke intocht, dat de Staten van Utrecht zelf de fortificatiewerken om de stad Utrecht zullen doen aanleggen, op advies en met instemming van de prins van Oranje.
De heren van Holland hebben verzocht hun contraprotest te mogen bijvoegen. Dit wordt toegestaan, maar HHM besluiten tevens dat de fortificatiewerken vandaag een aanvang moeten nemen.