06/09/1629, 13

06/09/1629, 13

13 Gehoord wordt het bericht van ontvanger Doublet op het verzoek van Pauwel de Willem om betaling van 2.000 rijksdaalder die ten behoeve van het garnizoen in Gl├╝ckstadt is verstrekt, alsmede op het verzoek van Henderick Spengman, die restitutie verzoekt van 2.000 rijksdaalder die door commissaris Cracou op wissel zijn getrokken ter betaling van het aan die van Stralsund beloofde subsidie.
HHM zullen schrijven aan de provincies die in gebreke blijven voor wat betreft het subsidie voor de koning van Denemarken, alsmede die achter zijn met de betaling van de 30.000 gld. die Stralsund zijn toegekend. Zij moeten hun quoten zo snel mogelijk verschaffen ter betaling van de supplianten.